top of page
  • an indie collab

Te wehenga o Rangi rāua ko Papa / Rangi nga Papa han ubin eban antasqua


Written by Hēmi Kelly. Te reo Māori narration by Hēmi Kelly. Muysc cubun translations & narration by Brenn Romero. Illustrations by Munro Te Whata.


This story was brought to you by our amazing partners at Latin America CAPE. Find the full 'Legendary Links' project and other language combos for this story here.

 


​Māori

Muysc cubun

Tīmata ai ngā kōrero a te Māori mō te orokohanganga o te ao i Te Kore.

​​Quycaua azonuca iahaco nquyia ica Maori aquycaz, fihista cuhumin atye magueza yn aguezaz aguequan sas quyhyn aquyne.

​Nā Te Kore, ko Te Pō, ka noho i konei ko Ranginui rāua ko Papatūānuku.

​Te Kore guy xis fihista cuhumin ahyca nga xis fihista cuhumin, asuhucaz aguezac aguequa, yn ipquabe azonuca chonga anquy com chonga aga. Ysn umza Te Pō ahycac guescac aga. Ys guy umza yn Ranginuis (Guatquycapaba) Papatūānukusaz (Quycauaia) aga.

E awhiawhi ana rāua i a rāua i Te Pō, ā, ka puta mai ko ā rāua tamariki tokomaha.

​Xis pabas uaiasa Umza Te Po ahycac guescana biza han ubin cam abquys han ubin es achos achahanzac chuta mabie abxiquy.

​E noho apiapi ana ngā tamariki i te pōuri, e kōpiripiri ana hoki i waenganui i ō rātou mātua, kāore nei he wāhi hei nekeneke mō rātou.

​Achuta umzana, pabas uaiasa es achoquez quypqua atyemaguezac agaian achichy abizins, xis quypquaz apquyngugue npquaca, eba pquohoze asuhucucaz asuhucagonzinganuca guehesc aga.

Nāwai rā, nāwai rā, ka pākiki haere ngā tamariki nei ki te ao kei waho atu i awhiawhi a ō rātou mātua.

​Ys nohocan ynacan, xis guasgua ebas apquyquysaz yc bgyis quycaua azonuca apaba auaian fac aguequa ica uca nynga cuhuc abga.


​Ka tīmata ngā kōrero a tamariki me pēwhea rātou e wātea ai i te awhiawhi a ō rātou mātua kia kite ai rātou i te ao kei waho.


​Guias cuhubasaz ipquabie azonuca fac suza emzac abtyhyzas amihistyioa, iahaco abgas apaba auaia han ubin es bizan ianyngabe yc absuns eca acubuns abxy.


​​Ka takoto i a Tūmatauenga, i te mea whakamataku katoa o rātou te whakaaro kia patua ngā mātua, mā reira anahe e puta ai rātou.

​Tūmatauenga, aguia acuhuba apquanuca quyhyc ai pquyquy iasca, quyi aguquys, chipabas chiuaiasaz angungazacan chiianynga chibgaz aquynza abga.

​Ka tere whakahē a Tāwhirimātea i tēnei whakaaro me tana tohe me waiho rāua kia piri tonu ana, ā, ka noho pēnei tonu rātou.

​Tāwhirimātea supquaguec apquys azazas, xis auaque uzaz hoc achuenza. Fan xis cuhuc chiaguequa xis achiquis chimucansan sas quyhyn chiaguequanucac chiguens chibquys chianyngaco abgas absoquy.

​​Ka tautohetohe tonu rātou e whakatakoto ana tēnā i tōna whakaaro me tēnā i tōna kia takoto rā anō i a Tānemahuta tōna whakaaro kia whakawehea e rātou ngā mātua.

​Acubun bohoza abcaquys absoque. Nga güia ata güia ata cuhuba ata cuhuba ata ys ica yc sunsuca agusquan, Tānemahuta ipquabe uchas aguquy. Chie channyca chiita chichihiza bohoza chipaba chiuaia eban chibtanzingacan fac chizasquaza abga.

​Whakaaetia ana tēnei e te katoa, atu i a Tāwhirimātea.

​Guia cuhuba apquanuca chusc ehe abga, Tāwhirimātea achyquis apquys azazas ehe abgaza.

​​I tahuri a Tānemahuta, te mea kaha katoa o rātou ki te whakawehe i ōna mātua.

​Tānemahuta, hatac achihizan mague, apaba auaia es biza eban tac aquysyns, ​

​I takoto ia, ko ōna pokohiwi ki runga i a Papatūānuku, ā, ko ōna waewae ka pā ki a Ranginui.

​​(agypqua hichas abtas) apquaqueba, chihiza cuhumin bohoza, Papatūānukus abtas, aquihichanxiez Ranginuis abta.

​​Ka whakatīeke ia, e pana ana i tōna matua ki runga ake ki ōna waewae, me te aha, wetekina ana te awhiawhi a ōna mātua.

​Achihiza azonuca nga aquihicha bohoza, apaba zoc oban abgyis, apaba auaia es achoquyz amascao.

​I a ia e pēnei ana, ka whiti mai ngā hihi o te rā ki roto i Te Pō, ka puta mai ko Te Ao Mārama e noho nei tātou i tēnei rā.

​Sihic abquynan, Te Pōz pquihiza fuyzac aga nga xis quycaua azonuca chinanuca yn chipquaoa, Te Ao Mārama, anquy.

​I tautoro tonu a Tānemahuta i ōna waewae me tōna tinana kia torotika rā anō, ka wehe i konei a Ranginui rāua ko Papatūānuku e tangi nei, e auē nei i te mamae me te pōuri nui.

​​Tānemahutaz agocas ebasa yc ai absuhuquys etamuys Ranginui nga Papatūānuku yban abtas achahane. Sihic aguenpquaca pabas uaiasa ana biza ubin han eban antanan, xis tamata apquyquyz asucans, aiuz yn apquyquyne npquaca choc acons ai abga.

Ka heke iho ngā roimata o Ranginui, ka puta mai hei ua, nō te hekenga ki runga i te papa ka puta mai ngā awa me ngā manga e awhiawhi nei i a Papatūānuku.

​Ranginui upquaxiuz acosyns siuc aga nga ysz hichac atanan, Papatūānuku choc guec quisca xie guatoque sietoquec anquy.

Ka tangi te mapu o Papatūānuku, kātahi ka puta mai ko te kohu i te whenua, e māngi whakarunga ana ki a Ranginui.

​Papatūānuku acon mague afihizca guan ateucaz bahaoac agas abxy, ysz aiez aguezac hichan anyquys guatquycaca Ranginui muysa guat aza.

Ka noho mai ngā tamariki hei kaitiaki mō te taiao, i noho ētahi i te whenua i te taha o tō rātou whaea, ā, ko ētahi atu i rere ki te rangi kia tata ake ai ki tō rātou matua.

​Guias cuhubasa muysquyn quycaua azonucan suza anyquyc aga. Xis chuta atabe auaia bohoza hichana quypquas aquyquy, chuta atabe uchas apaba hichcatan abizinioa guatquycaca ana.

Ka heke mai tātou i a Tūmatauenga, i te atua o te pakanga me te ira tangata.

​Tūmatauenga muysc chunsua sab chunsuac aga Chiez achihiza achubac chiguene.

Ka noho a Tāwhirimātea hei atua mō te huarere, ā, e kaha tonu ana tana whakatīwheta i ōna tuākana, i ōna tēina me ō rātou uri ki ngā hau pūkeri me te āwhā mō rātou i whakawehe i ōna mātua.


​​Tāwhirimātea, quycaua azonuca hichuba com chituc gaia chunsuac aga nga sa acuhuba aguia nxie ys achubac chiaguequa nxie amaisuca, apaba auaia eban abta npquaca.


​​Ka noho a Tānemahuta hei atua mō te ngahere me te tini kei roto e noho ana, tae atu hoki ki ngā rākau nunui e whakawehe tonu ana i te rangi me te papa.


​Tae noa mai ki tēnei rā, ka mahara tātou ki te aroha me te kōingo o Ranginui rāua ko Papatūānuku ki a rāua anō, ka heke mai ana te ua i te rangi, ka māngi ake ana te kohu i te papa.

​Fa nxie, guatquycan siuz hichac azas hichan suza bahaoaz zos azan pquynuca, xis quycaua chipquyn agasqua, Ranginuis Papatūānukusa han ubin yc tyzuca aquycaua.

Keen to support us to create more Indigenous stories like this? Please give us your feedback through this short survey. We've ensured it literally only takes one minute and we appreciate it so much!


 

Legendary, right? Find the other stories in this project, as well as this story in other language combos, here.


Huge thanks to Latin America CAPE for making this story possible.


0 comments
bottom of page