top of page
  • an indie collab

Uaia Guatavita aquycaua / Te pūrākau mō te Ūkaipō o Guatavita


Written by Carlos Mamanché - Comunidad Indígena Muysca De Sesquilé. Illustrations by Camilo Conde. Muysc cubun translations & narration by Brenn Romero. Te reo Māori translations & narration by Hēmi Kelly.


This story was brought to you by our amazing partners at Latin America CAPE. Find the full 'Legendary Links' project and other language combos for this story here.

 

Muysc cubun

Māori

Chicacas chiuexicasaz xis chihuc aguquy. Zaitan, fanzaquie, Chunsuaguia fuhucha Guatavita apquyquychieinz aiquie amucans, xis apquen suza muysca hoc abgaz abga.

E kī nei ngā kōrero a ō mātou tūpuna, e hia kē nei ngā marama i huri i hiahia rā te atua wahine o Guatavita, he wahine mōhio, ki te tuku i ōna mātauranga nui ki te iwi Muysca.

Zaca, chies fauasa achiez hichas aza, Chunsuaguiaz chuecuta cuhumac agas gua cuspquana xis quycaca anyquys xis gua auec abga.

I tētehi pō atarau, e whiti nei te marama hua me ngā whetū, ka tae mai ia ki tēnei whenua, he emerara tōna hanga. Ka punanga ia i roto i ngā maunga.

Ie fiez aquyne nga Chunsuaguia Suaz xiua mepquaoac gaia chuecuta chysquyco abchibyioa uaca, guaz hyquis aza.

Nāwai rā, nāwai rā ka whakatau ia ki te whakakite i a ia anō ki te atua o te rā, ko tōna hanga i puta mai ai ia, ko tētahi roto ātaahua, he kānapanapa te tae, pēnei i te emerara.

Asnxie fa sua, Sua paba quycaua azonucas anynz anguague xis xiuana apquys aza anyns achahane. Sua Guatavitan zocamata zocamata fihistan aies anaioa ysc abquy.

Ka taka i tētahi rā, ka whakatau te rā kia mutu tana huri haere i te ao i tēnei wāhi nei, kia para ai ia i tētahi ara hou, e tīmata ai anō i tētahi rā motuhake i ia tau, i ia tau.

​Xiua chuecuta guehespqua nga Guapaba achihizan mague, chusc han ubin yc tyzuca, obaz aga. Ys guy Guatavita aguasgua fuhucha Guaginasie ahycac guesca. Ahyca 'gua gyna xie' chigusquanuca cuhuc aguene.

Ka taka te wā, ka tupu te aroha i waenganui i te roto emerara me ngā taumata o te maunga, me to aha anō, ka puta mai i a rāua tētahi hanga, he wahine, ko tōna ingoa ko Guaginasie, arā, ko te wai o te maunga, ko te tamāhine o Guatavita.


Fuhucha mepquaoa yn eba bahazc bique guehespqua apquas azye gahaxio muyhyxioz aguequac gaia Guaginasiez amuysquynxie zocam fiez aquyne. Asz, Sua aie ica ahusgoia, hyca guacacac aguequa bohoza acubunioa, xiuquyhycac anas apquac aga.


​Ka haere ngā tau, ka pakeke ake a Guaginasie hei wahine ātaahua, he kiri rauwhero tōna, ā, he makawe roa ōna, he mangu hoki. ​Ka tae ia ki te tapa o te roto ki te kōrero ki ōna kuia kōhatu o te maunga ki te ako i ngā ara haere o te rā.


Sua atan, Guatavita usaque as xiuaca anyquy. Ys psihipqua, chyquy cuhumac aguequa, Quycauaia pquyquychie cuhumin xiuana ysuaczona abchichuaioa hizcatoba abquys hymnez abgaipquans, atamsagosqua.

​Ka taka i tētahi rā, ka tae te rangatira o Guatavita ki te roto. ​He tohunga whaimana ia nō te iwi Muysca, i haere mai ki te hāpai i ngā ritenga, ki te hopu hoki i ngā mātauranga nui o Kui Taiao.

Psihipquaz anyquys Guaginasie xiuquyhycan suza abchiby bohoza supquaguec han ubin yquie tyzucac aga. Fuhucha ica husgonga cuhuc aguenpquaca, abohoza acubunioa, maxieobe yc abziioa uacac anguac apqua.

​I tōna taenga mai, ka kite te rangatira nei i a Guaginasie e tata ana ki te rohenga, me te aha, hinga tonu atu rāua i te aroha ki a rāua anō. ​Ka whakatata atu, kātahi ka pātai atu nō whea ia.

Psihipquaz Guaginasie bon yca mabiec ami ypquana, chie mabiez aquyne. Etamuys, as chan 'zyguic umgas zuena, zycana, Tominéxie hichcatana chiamuysca bohoza zybohoza hataca ubuca umsucunynganan zypquyquyz ynie achuensuca' yc aguque.

​Ka toro te rangatira i a ia i roto i ngā marama e hia nei, kātahi ia ka tono i a Guaginasie hei wahine māna, kia noho tahi hoki a Guaginasie i tōna taha i te riu o te awa o Tominé.Guaginasien 'xiua ai inanzingaco' yc absuns auaia eca yc abzi. Auaia ehe abganan nohocan, ysz 'umchuta ummxiquynxie chie guebozas asac quihicha cuhupquaz aquynan, muhuscanyngaco nga sihic umquynan umnangaz aquyne' abga.

I mōhio a Guaginasie, kāore ia e wātea ki te whakarere i te roto mehemea kāore tōna whaea e whakaae, engari i whakaae tana whaea i runga i te here kotahi; arā, kia huri ngā marama e toru tekau mā whitu me hoki a Guaginasie rāua ko tana tamāhine ki te roto.

Nga Guaginasiez Guatavita usaque utaca anas Guatavitauaia, Guapaba, Hycacaca ipquabe azonuca guisca nxie Sua ie ica nguisca nxie anabiza muysca hoc abgas amny.

​Ka wehe a Guaginasie ki te noho i te taha o te rangatira o te Guatavita me tōna iwi. I whakaako ia i ngā akoranga ki te iwi Muysca i tukuna ki a ia e tōna matua maunga, e tōna ūkaipō, e Guatavita, e ngā kaumātua kōhatu me te rā, nāna i whakaatu tōna ara haere ki a ia i ia rā.Guaginasien muysca bohoza choinc aguensan, muysca bon hataca azonsucac aga.


I pai a Guaginasie ki tōna iwi, ā, i āwhina noa ia i a rātou.Muysca mabie quycaua azonucasa Guaginasie pquyquycho amucane. Muysca mabie quycaua azonucan anyquys Chunsua fuhucha muys anas fie yc abzisqua.

​​Nō konā hau ai tōna rongo i te nuku o te whenua mō tōna ngākau atawhai me tōna aroha. Ka tae mai te iwi nui tonu i tawhiti rā anō ki te tono i a ia.

Ie fiez aquyne, nga Guatavita uza cuhuc Guaginasie chuta fuhucha ataz abxiquys Chutamasie ahycac abga apquas ys chutaz amuysquynxie chie uetas asac quihicha cuhupquaz aquyns xiuaca ahuscao.

​Ka noho, ka noho, ka whānau mai te tamāhine a Guaginasie, pēnei tonu i tā tāna whaea i kī ai, ā, ko Chutamasie te ingoa. Nō te huringa o ngā marama e toru tekau mā whitu, ka hoki rāua ki te roto.

As fuhucha xiua tacac ana nga Guatavita usaque amuysca apquanuca bohoza Guaginasie sucas ana. Uaias chutasa anaca Guatavitauaia bohoza Zetamasie muyso aquycague bohoza hataca ubuca abizinsucac aga. Zetamasie ynaca chunsuaguia mica amnyquysuca.

​I haere tahi te rangatira o Guatavita me tōna iwi i te taha o Guaginasie me tana tamāhine, me Chutamasie ki te takere o te roto, kātahi ka whakarērea rāua kia noho mai i reira i tō rāua ūkaipō Guatavita, i te taha anō hoki o te nākahi wai, o Zetamasie, arā, tō rāua kaitiaki.
Xisnpquaca, muysca azonuca Guaginasiec uaque san abziioa, Guatavita ipquabe azonuca ucoz abchichuaioa, xiuac anas hymnez amnys atamsagongaz amahaquysucaza, xis ubuca apquen abgasqua.

​E tiakina ana tēnei kōrero mō rāua e te iwi Muysca i tā rātou haere ki te roto ki te hāpai i ngā tikanga me ngā ritenga ki te kimi i ngā mātaunga o Guatavita, ki te tono āwhina hoki i a Guaginasie kia hiahiatia ana.

Nga sua atan chunsuaguia fuhucha mica, muysca pquen hataca ubuca abizinioa uaca, xiuan fac aians gua chican oque abchihiquy. Gua yn oquez aguequa, 'Chutqua mica' ahycac aga.

​E kore ai e wareware ēnei wāhine tokotoru, arā, a Guatavita, a Guaginasie, me Chutamasie, kua whakatau te iwi Muysca ki te whakarere i te roto me te whakanoho i a rātou anō i te wāhi e mōhiotia nuitia ana ko 'Te Tihi o ngā Wāhine Tokotoru'.

Zetamasie muyso aquycague, chunsuaguia fuhucha bon hataca ubuca suza, aies amis achuta mabie xis guas abxiquy, quyc nyquy nxie xi nyquyc abga.

​Nā, arā te nākahi wai, a Zetamasie, e kore nei e whakarere i ngā wāhine, nāna i waiho āna tamāhine nākahi iti nei i waenganui i ngā maunga, i runga hoki i te whenua, e mōhiotia ana ināianei hei kaitiaki i runga i ngā wai.

Suec aguequa nyia amihistyioa, gua xiuan zona asacan cuhuma nxie axie nxie abtanan nohocan, ie xiuac sienga sas asucune, nga chunsuaguia mica epqua hatacuhumin nxie xiua tacana sas apquyns asoane, muyso aquycague nxie sas asucune, nga xiua tacana, chunsuaguia azonucan muyscaz fihistan amuysquynyngaz amachysucaco.

Ahakoa rā kua kino tētahi taha o te roto i te maunga, kua maroke hoki i ngā rapunga kōura e huna ana, e mau tonu ana te ara e hoki ai te tangata, waihoki kei te takere o te roto e ora tonu mai ana ngā kura a ēnei wāhine tokotoru me te nākahi wai kia puta mai anō rā te iwi Muysca ki te whai ao, ki te ao mārama.Keen to support us to create more Indigenous stories like this? Please give us your feedback through this short survey. We've ensured it literally only takes one minute and we appreciate it so much!


 

Legendary, right? Find the other stories in this project, as well as this story in other language combos, here.


Huge thanks to Latin America CAPE for making this story possible.0 comments

Comments


bottom of page